Club de lectura d’adults

Club de lectura adults “La força d’un destí”, de Martí Gironell Amb la presència de l’autor.