Canvi d’horari

Horari d'hiern: De dilluns a divendres, tardes de 15h a 19:30h i dimecres i divendres, matins de 10h a 13:30h