Puja al tren

Les biblioteques de l’Alt Penedès i el Garraf realitzen conjuntament un concurs de lectura destinat als nois i noies d’entre 9 i 13 anys, amb la voluntat de fomentar actituds positives a l’entorn de la lectura en la franja d’edat on les biblioteques detecten que davallen els hàbits lectors.

Aquesta iniciativa es realitza cada any entre els mesos de gener i maig.

Cada participant rep un mapa literari que l’acompanyarà al llarg de tot el període esmentat. En aquest mapa trobarà 4 línies de tren que els portarà a un viatge diferent en funció de la temàtica escollida: humor, aventures, experiències i terror. Cada línia tindrà diverses parades i cada parada proposarà el títol d’un llibre.

Els participants només hauran de seleccionar la lectura que més els agradi, agafar el llibre en préstec a la seva biblioteca referent i gaudir de la seva lectura. Un cop llegits un mínim de quatre llibres del mapa, i demostrada la seva lectura a partir de les preguntes formulades pels bibliotecaris, els concursants rebran un diploma viatger i entraran en el sorteig d’un  premi literari.

Aquest concurs de lectura l’ha organitzat el grup de treball PEGAinfantil (Penedès – Garraf), format per tots els responsables de les sales infantils de les 11 biblioteques municipals de les dues comarques.