Distintiu Qualitat Ambiental

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental és un sistema d’etiquetatge ecològic que es va crear a través del Decret 316/1994, de 4 de novembre, de la Generalitat de Catalunya. És un sistema per identificar aquells productes i serveis que reuneixen determinades propietats o característiques que els fa més respectuosos amb el medi ambient.

Quins són els seus objectius?
• Promoure el disseny, la producció, la comercialització, l’ús i el consum de productes i de serveis que afavoreixen la minimització de residus o bé la recuperació i reutilització dels subproductes, les matèries i les substàncies que contenen, i també dels que suposen un estalvi de recursos, especialment d’energia i aigua.
• Proporcionar als usuaris i als consumidors una informació millor i més fiable sobre la qualitat ambiental dels productes i dels serveis que els orienti en les seves decisions d’ús o de compra. És compatible amb altres sistemes oficials de garantia de qualitat ambiental.

La Biblioteca disposa Distintiu de garantia de qualitat ambiental desde l’any 2017 i el renova cada 3 anys.