El catàleg

Què és l’Aladí?

L’Aladí és el catàleg col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona.
Aplega i permet identificar tota la informació documental que es troba a les 226 biblioteques i 10 bibliobusos de la Xarxa (dades a 30 de juny de 2018).

El fons de les biblioteques, amb més de 800.764 títols i 11.253.689 volums, és multidisciplinar i inclou llibres, CD, DVD, revistes, recursos electrònics, registres de bases de dades electròniques i buidats de revistes i publicacions periòdiques. L’actualització és constant i reflecteix les noves incorporacions de documents a les biblioteques.

L’Aladí permet identificar fàcilment quines biblioteques de la Xarxa tenen un document d’un tema o autor determinat i en quines es troba disponible per a la seva consulta o préstec.

La consulta es pot fer sobre tot el conjunt del catàleg col·lectiu, o a les biblioteques d’una comarca, d’un municipi o d’un bibliobús, o bé limitar-la per tipus de document (música, pel·lícules, còmics, audiollibres, lletra gran i braille).

La interfície del catàleg també facilita serveis en línia, com ara: sol·licitud del carnet de la biblioteca, consulta de les dades de l’usuari, renovacions de documents en préstec, reserva de documents que estan prestats i reserva d’ordinadors de la biblioteca, així com guardar resultats de cerca i fer valoracions dels documents del catàleg.

Des de la interfície del catàleg col·lectiu es pot accedir també a:

  • consulta de bases de dades electròniques
  • guia de biblioteques de la Xarxa
  • novetats que arriben a les biblioteques de la Xarxa
  • formulari de cerca infantil
  • altres catàlegs d’interès

El nom d’Aladí respon a tres desitjos…

  • Facilitar a tots els ciutadans i ciutadanes accés a la informació de les biblioteques
  • Acostar més les biblioteques als ciutadans oferint serveis en línia que facilitin els tràmits més habituals amb les biblioteques
  • Compartir opinions i coneixements amb els usuaris fomentant la seva participació (opinar sobre els documents que consulteu, proposar la compra de nous materials, etc…)