Què es pot fer a la sala infantil?

  • Llegir llibres i revistes
  • Escoltar música
  • Buscar informació
  • Consultar les enciclopèdies i diccionaris
  • Navegar per Internet
  • Demanar ajuda al personal per cercar informació als llibres, al catàleg i Internet
  • Conèixer les adreces web que la biblioteca et recomana
  • Participar en les activitats que fem: hora del conte, tallers, concerts, gimcanes, etc.

 

 

 

 

 

Activitats infantils

 

 

 

 

 

Catàleg Gènius

 

 

 

 

 

Lectures recomanades