Visió

La Biblioteca té com a visió ser un espai obert, agradable i accessible a tota la ciutadania, esdevenint un referent cultural i informatiu per la població a la qual dóna servei. Vinculada estretament amb altres serveis de l’Ajuntament i amb les entitats i agents culturals del municipi, la Biblioteca vol arribar a ser el centre cultural, d’informació i de formació permanent, on les noves tecnologies siguin accessibles per tothom.

 

Missió

La missió de la Biblioteca és ser un espai agradable i acollidor per la ciutadania, donar resposta a les demandes d’informació, oferir un fons adequat a les seves necessitats formatives, de lleure i culturals, ajudar en la formació permanent reglada o autodidacta i proporcionar accés a les noves tecnologies i a la formació sobre aquestes.

 

Valors

Els valors de la Biblioteca que regeixen totes les actuacions són:

  • Orientació a l’usuari
  • Igualtat d’oportunitats
  • Responsabilitat social
  • Professionalitat