L’àrea infantil  és un espai destinat a infants fins als 14 anys, on es pretén satisfer les seves necessitats informatives i promoure la lectura i la imaginació des de les primeres edats. També s’adreça als seus acompanyants i a tota persona que pugui estar interessada a consultar els llibres per a infants.

A la sala infantil hi pots trobar:

Imaginació: Contes, CD de música, DVD, revistes, còmics, etcètera. Els contes es classifiquen per edats, i per tal de diferenciar les franges d’edat, hi ha gomets de colors:

  • I *(de 4 a 6 anys) – Gomet blau: Són contes que aproximen els nens a la lectura, on predominen les il·lustracions, la imatge té un pes fonamental. Van destinats als infants que comencen a aprendre a llegir.
  • I **(de 7 a 10 anys) – Gomet vermell: Són contes destinats a infants que ja saben llegir. En aquests contes també predomina la il·lustració, però introdueixen un grau més de complexitat de lectura amb històries més llargues i difícils.
  • I ***(d’11 a 13 anys) – Gomet verd: La imatge ha perdut el paper, i el text és el principal protagonista. Són petites novel·les que expliquen històries de temes diferents: por, aventures, misteri i altres.

Coneixement: Trobareu tota mena de materials adequats per donar suport als deures de l’escola, aclarir dubtes i desenvolupar els interessos i les inquietuds dels nens: enciclopèdies generals i temàtiques, diccionaris, atles, llibres i material audiovisual sobre qualsevol matèria -ciències socials, ciències naturals, història, art, matemàtiques, cuina, arquitectura, etcètera.

Racó de Famílies: És un espai dedicat als pares i mares interessats en l’educació i el creixement físic, psicològic i lúdic del seu fill, així com a tutors, educadors i tota persona interessada o vinculada al món infantil. També s’hi troben revistes com ara Ser padres.