Servei d’Internet i + 

A la Sala d’adults disposeu de:

  • 2 ordinadors d’una hora de consulta. Reservables
  • 2 ordinadors de mitja hora de consulta

A la Sala infantil disposeu de:

  • 2 ordinadors de mitja hora de consulta
  • 1 ordinador de temps il·limitat per fer treballs

Cal portar sempre el carnet d’usuari

 

A cada ordinador hi pot haver una persona, en casos excepcionals es permet un màxim de dues persones

L’objectiu d’aquest servei és el d’oferir informació per a la recerca, la investigació i l’aprenentatge

La informació consultada pot ser impresa i/o gravada. Aquesta opció té un cost pel material emprat:

  • Impressions en negre 0,10 € per unitat
  • Impressions en color 0,40 € per unitat
  • Gravació en un CD o en una memòria USB (ambdós es podran adquirir a la mateixa biblioteca: CD a 1,50 € i l’USB a 7,50 €)

Els usuaris menors de 14 anys hauran de tenir una autorització dels pares o tutors per accedir a aquest servei.

 

Servei de Wi-fi

La Wi-Fi (xarxa sense fils) permet a l’usuari de la biblioteca connectar-se gratuïtament a internet amb el seu ordinador portàtil, tauleta o mòbil. Per tal d’accedir-hi, haurà d’introduir el codi de barres i la data de naixement (en 8 dígits, sense espais ni guions) o el pin que hagi utilitzat, si l’ha modificat.